Onderzoek en behandeling


Het eerste consult begint met een gesprek om uw klachten in kaart te brengen. Hierbij kijken we naar uw medische voorgeschiedenis, leefgewoonten en eventueel medicijngebruik. Vervolgens start het totaal lichamelijk onderzoek, waarbij de osteopaat op zoek gaat naar bewegingsbeperkingen in het lichaam. Er wordt gekeken naar de bewegingsbeperkingen die een verband hebben met uw klachten, om zo de primaire oorzaak hiervan te achterhalen. Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken en wordt aangegeven wat osteopathie wel of niet voor u kan betekenen.
 
Na het onderzoek start de osteopaat met de behandeling. Deze bestaat uit verschillende manuele technieken. De osteopaat benadert het lichaam als een geheel en werkt daarbij uitsluitend met de handen. Omdat de osteopaat de oorsprong van de klacht behandelt, kan dit op een andere plaats zijn dan waar u de klacht voelt. Er is echter altijd een anatomische of fysiologische relatie met de klacht. Ogenschijnlijk behandelt de osteopaat u alleen aan de buitenkant van uw lichaam. In werkelijkheid worden ook de diepere weefsels behandeld, door de diverse relaties in uw lichaam. Hierdoor kunt u na de behandeling verschillende fysieke of mentale veranderingen ervaren. Bij twijfel neemt de osteopaat in overleg met u contact op met uw huisarts.

Maak online een afspraak 

 

 

Vervolgbehandeling

 
Na twee of drie behandelingen zal duidelijk zijn of de behandelingen de gewenste uitwerking hebben. Bij acute klachten volstaan meestal drie behandelingen. Bij langdurige of chronische klachten zal het herstel of de verbetering iets langer op zich laten wachten. Na drie behandelingen moet echter een duidelijk effect waarneembaar zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseert de osteopaat meestal om de behandeling te stoppen. De duur van de eerste behandeling is ongeveer een uur en bij vervolgbehandelingen 45 minuten tot een uur. De periode tussen de verschillende behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden.

Maak online een afspraak