Over ons

 
Binnen de praktijk zijn werkzaam: Ingeborg d’Hondt (DO - MRO), Matty van IJzendoorn (DO - MRO) en Liesbeth Reitsma (DO - (M)RO). Wij beschouwen de mens als een geheel en bieden u dan ook graag een behandeling die de totaliteit van uw gezondheid verbetert.

Ingeborg d’Hondt


In 2008 studeerde ik af als osteopaat aan de International Academy of Osteopathy (IAO) te Gent, waarna ik mijn eigen praktijk ‘Ingeborg Osteopathie’ heb geopend. Binnen de praktijk zag ik ook veel kinderen en daarom heb ik nog een tweejarige vervolgopleiding gedaan in osteopathie bij kinderen.
 
Omdat ik zelf op hoog niveau aan sport deed, begon ik mijn carrière op de sportopleiding C.I.O.S in Sittard. Vervolgens heb ik fysiotherapie gestudeerd in Breda, waarna ik werkzaam ben geweest in revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven en in verschillende fysiotherapiepraktijken. Daar heb ik sporters behandeld, medische trainingstherapie gegeven en vrouwen behandeld na borstkanker. Door mijn werkzaamheden begreep ik steeds beter dat de behandeling van het symptoom niet voldoende was. Ik wilde op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht en de totale mens in ogenschouw nemen. Om deze reden ben ik osteopathie gaan studeren, aangevuld met verschillende postgraduaat opleidingen. Ook de impact van voeding, beweging en stress op onze gezondheid is enorm. Met mijn diploma in orthomoleculaire therapie ben ik in staat om klachten van mensen in hun totaliteit te onderzoeken en behandelen.
 

Matty van IJzendoorn


De studie fysiotherapie heb ik in 2009 voltooid aan de Fontys hoge school te Eindhoven. Sindsdien heb ik in een aantal particuliere praktijken gewerkt en tevens in een gezondheidscentrum. In één van deze praktijken heb ik Ingeborg ontmoet. Tijdens mijn jaren als fysiotherapeut heb ik een aantal korte cursussen gevolgd, waaronder Medical Taping Concept. Mijn interessegebied binnen de fysiotherapie is het schoudergewricht.

Aangezien ik nieuwsgierig aangelegd ben, wilde ik steeds meer weten en steeds meer diepgang in mijn vak. Dit vond ik in de osteopathie. Dit heeft mij aangezet tot het volgen van de osteopathie opleiding aan de International Academy of Osteopathy te Zeist. Na onder andere een goedgekeurde stage onder het toeziend oog van Ingeborg, ben ik in november 2016 afgestudeerd als osteopaat.
 

Liesbeth Reitsma

Van jongs af aan wist ik dat ik later met mensen wilde werken. Na het afronden van mijn middelbare school ben ik aan de opleiding fysiotherapie begonnen die ik in 1998 met succes heb afgerond.

Na een aantal jaren als fysiotherapeut gewerkt te hebben, zag ik vaak mensen terugkomen met dezelfde klachten. Via een collega ben ik geïnteresseerd geraakt in osteopathie. Daarbij wordt meer gekeken naar het lichaam in zijn geheel. Als osteopaat ga je op zoek naar bewegingsbeperkingen in het lichaam die elders klachten kunnen veroorzaken. Daardoor ben je minder met symptoombestrijding bezig en meer met het oplossen van de oorzaak.

In 2009 ben ik begonnen met de opleiding tot osteopaat aan The International Academy of Osteopathy in Antwerpen.  Deze 5-jarige opleiding heb ik in november 2014 met succes afgerond.